הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Emeritus Winaver Joseph
Advisor's Email winaver@technion.ac.il
Advisor's Home-Site www
No of theses 11
Department Medicine
Department Web Site md.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Ilia Goltsman 2016 PhD Abstracts Effects of Thiazolidinedione Therapy on Renal and Cardiac Function in Rats with Experimental Congestive Heart Failure
 2 Niroz Abu-Saleh 2010 MSc Abstracts Renal Ischemia in an Experimental Diabetic Rat Model: Role of Nitric Oxide, Endothelin-1 and Oxidative Stress
 3 Elena Ovcharenko 2004 MSc Abstracts Role of Urotensin-II System in the Regulation of Renal Function: Studies in Normal Rats and in Experimental Heart Failure
 4 Olga Gealekman 2002 PhD Abstracts Mechanical, Electrophysiological and Paracrine Profile of Cardiac Myocytes in Rats with Compensated and Decompensated Heart Failure
 5 Ricardo Aviv 1998 PhD
Involvement of Neprilysin (Neutral Endopeptidase 24.11) in Salt and Water Homeostasis in the Rat
 6 Elisheva Mashiach 1997 PhD
EDRF in Post Ischemic Reperfused Rat Kidney
 7 Clariss Potlog 1996 MSc
Involvement of Nitric Oxide (No) System in the Regulation Of Renal Blood Flow in Rats with Experimental Heart Failure
 8 Amir Rozenberg 1993 MSc
Proximal Nephron & Urinary Con-Centration Mechanism Modeling
 9 Haya Yechiely 1992 MSc
Regulation of Anf Binding Sitesin Nat Ridney Gluneruli
 10 Shimon Marom 1989 PhD
Sodium Reabsorbtion in Proximal Nephron: Contribution of Chq
 11 Zaid Abassi 1989 PhD
Mechanisns of Renal-Resistance to Ntrial Natriuretie Factor

Last updated on: Friday ,June 14, 2019