הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Mr. Gideon Uretzky
Advisor's Email  
Advisor's Home-Site  
No of theses 2
Department Medicine
Department Web Site md.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Wolf Tamir 2001 PhD Abstracts Characterization of the Electromechanical Changes Occurring throughout Various Myocardial Pathologies
 2 Hadar Eitan 1997 MSc
The Evaluation of Performance of Implanted Prosthetic Heart Valves Using Analysis of Acoustic Sounds from the Chest Wall

Last updated on: Monday ,July 13, 2020