הטכניון מכון טכנולוגי לישראלXyz
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים 
Ph.D and MS.c Theses, since 1988.


Advisor Professor Shraga Hocherman
Advisor's Email shraga@technion.ac.il
Advisor's Home-Site  
No of theses 10
Department Medicine
Department Web Site md.technion.ac.il


No.   Student's Name Graduation
Year
Degree Abstracts Research Name
 1 Moont Ruth 2003 MSc Abstracts Evaluation of Cognitive Capabilities in Early Parkinson's Disease Patients
 2 Sprintson Zoya 2000 MSc
L-Dopa Improves Visuo-Motor Coordination in Stable Parkinson's Disease Patients
 3 Bar Sela Inbal 1999 PhD
Human Visuo-Spatial Information Processing: Comparison between Perception and Visuomotor Execution
 4 Amitay-Levin Gila 1997 MSc
Deprenyl Treatment Affect on Hand Movements of Parkinson Patients
 5 Levy Hanna 1997 MSc
The Effects of Visuomotor Training on Motor Perfomance and Spatial Relation After Stroke
 6 Ayalon Judith 1996 PhD
Visuomotor and Visually Independent Mechanisms for the Control of Hand Movement in the Cortex of the Rhesus Monkey
 7 Laufer Yocheved 1995 PhD
A Comparative Analysis of the Contribution of Kinesthetic and Visual Perception to the Accuracy of Reaching Movements
 8 Seltzer Daniel 1995 PhD
Control Strategies in Human Gait
 9 Rotem -Gabbay Hagit 1992 MSc
Stability Control Under Periodidisturbance of the Platform
 10 Shapira Meir 1989 MSc
Control Patterns in Postural Stability on Vibrating Platform

Last updated on: Wednesday ,December 4, 2019