טכניון מכון טכנולוגי לישראל
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים  
M.Sc Thesis
M.Sc StudentHanukah Eliezer
SubjectDevelopment of a Higher Order Tetrahedral Cosserat Point
Element (CPE) for Nonlinear Elasticity
DepartmentDepartment of Mechanical Engineering
Supervisors Professor Emeritus Miles Rubin
Professor Mahmood Jabareen
Full Thesis textFull thesis text - English Version


Abstract

It is known that the standard full integration ten node tetrahedral element is inaccurate for thin nearly incompressible structures.  Also, the commercial code ABAQUS recommends replacing this standard element (C3D10) with an undocumented patented modified element (C3D10M) for contact problems.  The objective of this work is to develop a ten node tetrahedral Cosserat Point Element (CPE) for nonlinear isotropic hyperelastic materials. Hyperelastic constitutive equations for the CPE are developed by treating the element as a structure with a strain energy function that is restricted to satisfy a nonlinear form of the patch test. A number of examples are considered which demonstrate that the resulting CPE outperforms the elements (C3D10) and (C3D10M) in ABAQUS both in accuracy and robustness, and it can be used for thin structures and three-dimensional bodies with a smooth transition from compressible to nearly incompressible material behavior.  The present work represents the first development of a 10 noded tetrahedral element using Cosserat point theory.