טכניון מכון טכנולוגי לישראל
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים  
M.Sc Thesis
M.Sc StudentBar on Yudi
SubjectSoftware Development for Whole Genome Comparison between
Strains
DepartmentDepartment of Biotechnology
Supervisor Professor Yechezkel Kashi
Full Thesis text - in Hebrew Full thesis text - Hebrew Version


Abstract

In this work we have developed a computerized application for analyses and characterization of genomes. The genomes in question may be human genomes, bacterial genomes or any other available strands. The software takes its input from the NCBI database that is available on a pubic web site, and is the world's largest genetic information database. The input strands downloaded from the web site does not require any pre-processing before their utilization in the software. The software enables the user to compare a practically unlimited number of strains at the same time. It's possible to change the species being analyzed without changes in the software beside parameters adjustments. The software forms its output in standard tables in Microsoft Excel. The software runs on regular personal computers under Microsoft Windows.

We have used the software to investigate sequences of SSRs and MNRs. As a result we have showed a statistically significant tendency for the existence of SSR sequences in the beginning and ending of every gene. We have also showed that areas that have a MNR Perfect Match have a higher probability for mutations.