טכניון מכון טכנולוגי לישראל
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים  
M.Sc Thesis
M.Sc StudentLevinson Esther
SubjectDesert Landscape Perception of Urban Settlement in the Nege
DepartmentDepartment of Architecture and Town Planning
Supervisors Professor Ruth Enis
Ms. Rachel Sebba


Abstract

The world’s deserts comprise 28% of the total area of the continents. They have an economic potential and serve as a reserve for future settlement. 60% of Israel is desert and the policy is to encourage settlement development there. This study deals with the following questions: how is the desert landscape perceived by architects and how their planning principles were as well as the actual planning influenced by their landscape perception.


To investigate these problems Arad, a development town in the North Eastern part of the Negev was chosen as a case study. The research findings: The interviewees, the architects, perceived the desert as a dry, windy and dusty place; plenty of open spaces; great fluctuations of temperature and characterized by a feeling of isolation and separation.


The climate and feeling of isolation and separation have influenced the architects planning principles as follows: a big densely built town, with few open spaces and with a strong center. The landscape perception has a central, albeit sometimes hidden place in the planning process. The central problem the planners had to deal with was the isolation felt by the residents. This is contrary to the professional literature which is dealing mainly with climatic problems. The research shows that architects who were for a long time in close contact with the desert are more sensitive to the desert variables and tend to perceive the desert characteristics in a more positive manner.