טכניון מכון טכנולוגי לישראל
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים  
M.Sc Thesis
M.Sc StudentShapir Oren
SubjectComputational Support System for Conceptual Design
DepartmentDepartment of Architecture and Town Planning
Supervisors Professor Emeritus Gabriela Goldschmidt
Dr. Abraham Yezioro


Abstract

The creation of every product, from a simple pencil to a car and even a building or a city, starts with the design process. The decisions made during the first - conceptual - phase of the design process have a crucial impact on almost every aspect of the final designed object.

Most of the commercially available Computer Aided Design (CAD) software supports only subsequent design phases such as the production of hard-line drawings, detailing, 3D visual representations and functional evaluations. There is a consensus regarding the absence of, and need for, computer systems dedicated to supporting the conceptual stage of design, in which sketching is a dominant activity. This research develops a computerized system, ConceptUdraft, which serves as a support tool for the conceptual design phase, thereby responding to the afore-mentioned need.

The proposed Computer Aided Conceptual Design (CACD) system, which makes use of available technologies (digitizer with digital pen and mouse), is aimed at reducing the cognitive load which CAD systems impose because of the need to conform to system requirements (e.g., the use of menus and commands). ConceptUdraft is based on a two-handed physical user interface, virtual sketching tools and computerized modules that provide seamless assistance without interference with the designer's intuitive thought processes. Work with ConceptUdraft comes as close to manual sketching as can be obtained at present, while providing added managerial efficiency, information storage, retrieval capacities and design assisting modules.