טכניון מכון טכנולוגי לישראל
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים  
M.Sc Thesis
M.Sc StudentArmon Orit
SubjectThe Impact of Sustainable-Design Plastic Product on the
Environment - Case Study at Keterware Company
DepartmentDepartment of Architecture and Town Planning
Supervisor Professor Ron Nabarro


Abstract

The purpose of this research is to analyze the impact of sustainable-designed plastic products on the environment. The focus of this research is the relationship between ecology, product design and production. While examining the lifecycle of plastic products, we find that the environmental impact is during the production as well as during product assembly. Those findings brought about the decision to examine these two stages from the viewpoint of the designer.  Plastic products of the Keterware Company were chosen for this research.  The parameters were chosen from the viewpoint of sustainable design. The parameters are as followed: "Number of Components" in the product, "Duration of Assembly", "Number of Types of Materials", "Ability to Disassemble", "Ability to Repair", " Material Weight", "Cycle Time", "Material Type", "Recycled Material" and "Recyclable Material". The conclusions after examining the above: A) Products that have fewer components have less impact on the environment. B) Lighter products that weigh less have less impact on the environment. C) Products with shorter assembling time have less impact on the environment. D) Generally the shorter the cycle time of a product, the less impact it has on the environment. The results of the above, show that different products have different environmental impact.  However examining each parameter separately, shows that some of them have more impact on the environment than others, although their environmental impact of the complete product was small. In conclusion, it is sufficient to improve only one parameter in order to decrease the environmental impact of the product.