הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 849 מקבלי תואר מגיסטר במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-5.6.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 243 מקבלי תואר דוקטור (PhD) במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-29.5.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

מפגש מתעניינים בתכנית  Start up MBA, בפק' לה. תעשיה וניהול, בניין בלומפילד, חדר 527 - 20.6.17

 

ברכות לזוכי פרס וולף לשנת תשע"ז

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בהנדסת תעשיה וניהול - 27.03.17


יום פתוח לתארים מתקדמים בהנדסת מכונות 29.03.17

 

יום פתוח לתארים מתקדמים וכנס חוקרים בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים - 06.04.17

 

יום פתוח לתארים מתקדמים במתמטיקה - 20.04.17

 

יום פתוח לתארים מתקדמים במדעי המחשב ובהנדסת חשמל - 26.4.17

 

 


מלגות, מעונות »   מלגות »

מלגות - מידע כללי

המלגות בביה"ס לתארים מתקדמים מוענקות על פי שיקולים אקדמיים בלבד. הסף לקבלת מלגה נקבע על ידי כל יחידה אקדמית בנפרד ועשוי להשתנות מסמסטר לסמסטר, אך בשום מקרה לא יהיה נמוך מציון ממוצע מצטבר 80. התנאי בדבר הממוצע המינימאלי חל בכל זמן לימודיו של המלגאי ואסור לו לחרוג ממנו במשך כל תקופת קבלת המלגה.

למידע נוסף ראה נוהל הענקת המלגה.

מלגות מיועדות לסייע בכלכלתם של המלגאים בתקופת המלגה ואינן מיועדות לבעלי הכנסה, לרבות שכר שבתון או גימלה.

יודגש כי הענקת המלגה שתוענק, ככל שתוענק, נועדה לאפשר הקדשת זמן למחקר ויצירת תנאים שיובילו לסיום הדרישות לתואר עד לתום תקופת המלגה.

המלגות בטכניון מוענקות במנות חודשיות. סטודנט יכול לקבל 1-6 מנות מלגה בחודש מסוים. מספר מנות המלגה יקבע ע"י היחידה האקדמית. שווי מנת המלגה נקבע בהתאם לתואר ולשלב המחקרי בו נמצא הסטודנט.


שווי מנת מלגה חודשית החל מחודש אוקטובר 2013

סוג התואר והשלב המחקרי שווי מנת מלגה בש"ח
מגיסטר לפני נושא מחקר 925
מגיסטר אחרי נושא מחקר 990
דוקטור לפני בחינת מועמדות 1,180
דוקטור אחרי בחינת מועמדות 1,281
*סכומי המלגות מתעדכנים מעת לעת


מלגת שכר לימוד למלגאים

למקבלי המלגה מוענקת מלגת שכר לימוד (פטור שכר לימוד).

שווי מלגת שכר הלימוד הוא יחסי למספר מנות המלגה :

מספר מנות המלגה שווי מלגת שכר לימוד (פטור שכר לימוד)
1 מנת מלגה 25%
2 מנות מלגה 50%
3 מנות מלגה 75%
4 מנות מלגה ומעלה 100%
*פטור באותו יחס חל גם על אגרת השמירה

עבור תקופה בה לא מוענקת מלגה, מחויבים בשכר לימוד בהתאם לנהלים.


מידע נוסף

בנתיב "ללא תזה" לא מוענקות מלגות (פרט לחיילים בשירות חובה/משרתים בשירות לאומי, הרשאים להגיש בקשה למלגת שכר לימוד).

בעל תואר שני או שלישי, הלומד לתואר שני, וכן בעל תואר שלישי הלומד לתואר שלישי נוסף - שקיבל מלגות מהטכניון עבור התואר המקביל - אינו זכאי למלגה.

הטכניון מעודד את המשתלמים לתארים מתקדמים, בנוסף לחובותיהם כמשתלמים, לקחת חלק בהוראה של סטודנטים לתואר ראשון, בעיקר במסגרת של מתן תרגולים, מעבדות והנחיית פרויקטים. בגין העבודה בהוראה משולם שכר עבודה בהתאם להיקף ההוראה. כדי לא לעכב את לימודיו ואת מחקרו של המשתלם, היקף ההוראה מוגבל על ידי דיקן בית הספר לתארים מתקדמים כמפורט בסעיף שהיית מלגאים בטכניון ותנאי ההרשאה לעבודה במקביל לקבלת מלגה.


אישורים למקבלי מלגה

בכל מקרה בו תאושר הענקת מלגה ע"י דיקן בית הספר לתארים מתקדמים ישלח מכתב לסטודנט. במכתב יפורטו החודשים בהם אושרה הענקת המלגה, היקף המנות החודשיות שאושרו ועוד.

עבור כל חודש בו תשולם מלגה יופק תלוש מלגה. ניתן לצפות בתלוש המלגה במערכת "חילן נט".
מלגאים חדשים יקבלו את הסיסמא למערכת "חילן נט" בדוא"ל מיד לאחר תשלום המלגה הראשון.
מלגאים וותיקים אשר נתקלים בקשיים בכניסה למערכת "חילן נט" מתבקשים לפנות בדוא"ל לכתובת: michalk@technion.ac.il.


לקבלת אישורים נוספים למקבלי המלגה יש לפנות בהתאם לפירוט שלהלן:

לקבלת אישורים שאינם כוללים את סכומי המלגות כגון: אישור שהות בטכניון עבור התמ"ת ועוד,
יש לפנות למזכירות בית הספר לתארים מתקדמים, לגב' בן-שבת לבנה בכתובת: levana@dp.technion.ac.il

לקבלת אישורים הכוללים את סכומי המלגות יש לפנות בדוא"ל לאגף חשבות לכתובת: michalk@technion.ac.il.