הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות

 
מלגות, מעונות »  

מעונות
החל מסמסטר חורף תשע"ז (החל מאוקטובר 2016) יוחלו קריטריונים חדשים עבור מועמדים ומתקבלים חדשים למעונות לתארים מתקדמים בטכניון.
הקריטריונים החדשים לא יוחלו על משתלמים שאושרה בקשתם לדיור במעונות לתארים מתקדמים לאיכלוס לפני סמסטר אביב תשע"ו, כולל.

בקשה לקבלת/ הארכת דיור במעונות יש להגיש בהתאם למפורסם בסעיף: מעונות - לוחות זמנים.
 

א.           משך דיור מקסימלי במעונות:

סוג התואר משך הדיור המקסימאלי למגורים במעונות
מגיסטר עד שנתיים / עד 4 סמסטרים לכל היותר (הקודם מבין השניים)
דוקטורט עד שלוש שנים / עד 6 סמסטרים לכל היותר (הקודם מבין השניים)
דוקטורט במסלול ישיר / מיוחד עד ארבע שנים / עד 8 סמסטרים (הקודם מבין השניים)
סיום מגיסטר והתחלת דוקטורט ברצף    (לא מסלול ישיר לדוקטורט) סה"כ עבור שני התארים עד ארבע שנים / סה"כ 8 סמסטרים: הסמסטרים במגיסטר + מספר סמסטרים חלקי בדוקטורט (הקודם מבין השניים)
מקרה של החלפת חוזה בין בני זוג משך הדיור יחושב עפ"י משך הדיור הארוך יותר (בהתאם לתואר הנלמד) אליו זכאי אחד מבני הזוג.
מתקופה זו תקוזז תקופת המגורים שנוצלה ע"י בעל החוזה, והזכאות של בעל החוזה החדש (מגיש הבקשה), תתאפשר רק עבור היתרה בתואר הנוכחי (אם קיימת).

 

משך הדיור למגורים במעונות יחושב בסמסטרים מלאים בלבד.

ספירת הסמסטרים תחל מסמסטר הכניסה למגורים במעונות.

כניסה למעונות במהלך הסמסטר, תיספר כסמסטר מגורים מלא.

לא יינתנו אישורים להארכות מגורים במעונות לחלקי סמסטרים.

ב.           הארכות:

1.      משך הדיור הינו קשיח ולא תינתן הארכה מעבר למצוין מעלה.

2.      לא תינתן הארכה בגין כל סוגי החופשות המאושרות ו/או נסיעות לחו"ל לצורך השתלמויות ו/או התמחויות – Internship

3.      לא תינתן הארכה למגורים עבור חלק מהסמסטר.

 

 ג.            זכאות:

זכאות למעונות תיקבע על פי שיקולים אקדמיים וסוציואקונומיים (אשר אינם בהכרח תלויים אחד בשני) וכן על-פי מצאי החדרים/הדירות בסמסטר נתון.

 

 מידע מפורט ניתן למצוא בסעיפים השונים, מטה.

 • מידע כללי
 • סוגי המעונות
סרטון מעונות כפר המשתלמים לזוגות ומשפחות
 •זכאות להגשת בקשה לקבלת דיור במעונות
 • כללי קביעת הניקוד לזכאות למעונות
 • הגשת בקשה לקבלת דיור במעונות
 •מידע והנחיות לסטודנט שקבל אישור למגורים במעונות
 • שכר הדירה במעונות
 • תהליך הזיכוי מהחדר/הדירה
 •מעונות - לוחות זמנים
 • שירותים נוספים
 •מעונות מתפנים לסטודנטים לתארים מתקדמים