הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות

מסיימים

מסלול עם תיזה
 • מידע כללי
 • הרצאה סמינריונית
 • הגשת החיבור - לפני בחינה
 • עריכת החיבור
 • ללומדים בתכנית הכלכלה המשותפת עם אוניברסיטת חיפה
 • נוהל הגשת חיבור דוקטורט כאסופת מאמרים - לסטודנטים לתואר דוקטור בלבד
 •לאחר הבחינה - הנחיות
 •תקציר פרסומי


מסלול ללא תיזה
  תהליך סגירת התואר במסלול ללא תיזה


שכר לימוד
  תקנות שכר לימוד בשלבי סיום התואר (מתוך ידיעון בית הספר לתארים מתקדמים)


טקסים
  מידע על טקסים
גלימות לטקס מגיסטר