הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות

יום פתוח לתארים מתקדמים במדעי המחשב - 25.4.2018

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בארכיטקטורה - 26.3.2018

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית - 16.3.2018- יתקיים בתל אביב

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בהנדסה כימית - 25.1.2018

 

יום מחקר למשתלמים ע"ש ג'ייקובס. בניין צ'רצ'יל - 10.1.2018 בין השעות 12:30-14:30

 

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 849 מקבלי תואר מגיסטר במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-5.6.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 243 מקבלי תואר דוקטור (PhD) במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-29.5.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

 

 


טפסים

אישורים Certificates
טופס הזמנת אישור ו/או משלוח תעודה בדואר Request for studies' certificates and/or Diploma


רישום Registration
המלצה למועמד Heb - Word Heb - Pdf Recommendation form
בקשה לדחייה בהתחלת הלימודים Heb - Word Heb - Pdf Deferral, change and cancellation of candidacy for studies
ביטול קבלה Heb - Word Heb - Pdf Cancelation of admission
בקשה למעבר מסלול לימודים/פקולטה Heb - Word Heb - Pdf Change of a study track / department transfer
בקשה ללימודים לתואר משני בביה"ס לתארים מתקדמים Heb - Word Heb - Pdf Request for studies in parallel for a secondary graduate degrees


שכר לימוד Tuition
הרשאה לחיוב חשבון בנק Heb - Pdf Eng - Word Authorization to debit bank account
כתב התחייבות לשכר לימוד Heb - Pdf Eng - Word Tuition Declarationמקצועות Courses
הרשמה למקצועות Heb - Word Heb - Pdf Eng - Word Registration to courses
בקשה לשינויים בתכנית הלימודים Heb - Word Heb - Pdf Eng - Word Request to change the study program
בקשה ללימוד מקצוע במוסד אקדמי אחר Heb - Word Heb - Pdf   Request for approval to study a course at another university
בקשה להכרה במקצועות שנלמדו באוניברסיטה מוכרת Heb - Word Heb - Pdf Eng - Word Request for acknowledging courses studied at another university
בקשה להכרה במקצועות שנלמדו בטכניון Heb - Word Heb - Pdf   Request for acknowledging courses studied at the Technion
בקשה להארכת ציון לא השלים Heb - Word Heb - Pdf    מהלך הלימודים Course of studies
בקשה להארכת משך השתלמות Heb - Word Heb - Pdf Eng - Word Request for extension of studies
עדכון כתובת       Change of address and phone number
טופס פרטים אישיים Html   Eng - Word Personal details for final procedures
טופס הצעת נושא מחקר למגיסטר Heb - Word Heb - Pdf Eng - Word Research proposal towards MSc
טופס הצעת נושא מחקר לדוקטור Heb - Word Heb - Pdf Eng - Word Research proposal towards PhD
בקשה למעבר לנתיב ללא תזה Heb - Word Heb - Pdf Eng - Word Request to transfer to non-thesis track
בקשה להוצאת מקצועות עודפים מהתואר Heb - Word Heb - Pdf Eng - Word Request to exclude excess courses from the degree
בקשה להתאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה Heb - Word      
ביטוח הכשרה מקצועית Heb - Word Heb - Pdf Eng -  Pdf Vocational training insuranceמלגות Scholarships
בקשה לקבלת מלגה Heb - Word   Eng - Word   Scholarship application form
הסכם קבלת מלגה   Heb - Pdf   Eng - Pdf Scholarship agreement
הוראה להעברת המלגה לבנק Heb - Word   Eng - Word   Scholarship bank transfer
בקשה להארכת משך מלגה Heb - Word Heb - Pdf Eng - Word Eng -  Pdf Request an extension of scholarship duration
בקשה להתאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה Heb - Word        
בקשה לאישור עבודה חריגה Heb - Word Heb - Pdf Eng - Word   Request for specially approved employment

היעדרות מלגאים מהטכניון ומענקים לנסיעות לחו"ל Absence from Technion for scholarship recipient and grants for travel abroad
טופס בקשה לאישור היעדרות מהטכניון עבור משתלמים מלגאים Heb - Word Heb - Pdf Eng - Word Eng - Pdf Request for absence from Technion for scholarship recipients
בקשה להשתתפות בית הספר בהוצאות נסיעה לחו"ל Heb - Word Heb - Pdf Eng - Word Eng - Pdf Request from the Graduate School for participation in travel expenses for conference abroad
הנחיות לקבלת אישור תקציבי על השתתפות משלימה בהוצאות נסיעה לכנס Heb - Word Heb - Pdf Eng - Word Eng -  Pdf Guidelines for receiving budget approval for supplementary coverage of travel expenses for a conference abroad
בקשה למימוש כספי פרס  לכנס מדעי בחו"ל Heb - Word Heb - Pdf Eng - Word Eng - Pdf Request for non-Technion budget funds for international academic conferences
טופס בקשה למימוש כספי תקציב מחקר לכנס מדעי בחו"ל ממלגות חוץ טכניוניות Heb - Word Heb - Pdf      
Resume - תבנית לכתיבת קורות חיים לצורך הגשת מועמדות לפרס/מלגה     Eng - Word   Resume - templateמעונות Dormitories
בקשה חדשה לקבלת דיור במעונות Heb - Word מועד הגשת בקשות דיור למעונות לסמסטר אביב תשע"ח הסתיים.
מועד הגשת בקשות דיור במעונות לסמסטר חורף תשע"ט ייפתח החל מ- 15.4.2018
Dormitory application period for Spring 2017/2018 has ended. Dormitory application period for Winter 2018/2019 will begin from April 15, 2018 Eng - Word New Dormitories application  
International Students - use this link
בקשה להארכת דיור במעונות Heb - Word מועד הגשת בקשות הארכה למעונות לסמסטר אביב תשע"ח הסתיים.
מועד הגשת בקשות הארכת דיור במעונות לסמסטר חורף תשע"ט ייפתח החל מ- 15.4.2018
Dormitory extension application period for Spring 2017/2018 has ended. Dormitory extension application period for Winter 2018/2019 will begin from April 15, 2018 Eng - Word Extension of Dormitories Residence
בקשת מעבר דירה במעונות Heb - Word מועד הגשת בקשות מעבר דירה במעונות לסמסטר אביב תשע"ח הסתיים.
מועד הגשת בקשות מעבר דירה במעונות לסמסטר חורף תשע"ט ייפתח החל מ- 15.4.2018
Request for change of  dormitory period for Spring 2017/2018 has ended.   Request for change of dormitory period for Winter 2018/2019 will begin from April 15, 2018 Eng - Word Request for change of Dormitories
הצהרה לזוגות - לא נשואים   Heb - Pdf   Eng - Pdf  Affidavit of unmarried couples
חוזה הרשאה לדיור במעונות   Heb - Pdf   Eng - Pdf Dormitories contractהלוואות Loans
בקשת הלוואה Heb - Pdf Loan applicationמסיימים Final Procedures
טופס פרטים אישיים Heb - Html   Eng - Word Personal details for final procedures
טופס שינוי שם נושא מחקר Heb - Html     Change of research topic
הפקדת עבודת תואר שני/שלישי בספריית הטכניון   Heb - Word Eng - Word Thesis Deposit at the Technion Central Library
טופס שיפוט עבודת דוקטור Heb - Word Heb - Pdf Eng - Word PhD thesis referee form
טופס שיפוט עבודת מגיסטר Heb - Word Heb - Pdf Eng - Word MSc thesis referee form
טופס הערכת פרויקט גמר במסלול ללא תזה Heb - Word Heb - Pdf   Final project's referee form (non-thesis track)
טופס אישור מילוי הדרישות במסלול ללא תזה Heb - Word Heb - Pdf   Approval of requirements' completion (non-thesis track)


לשימוש משרדי
שינויים ותוספות במקצוע Heb - Word Course changes and additions