הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות

יום פתוח לתארים מתקדמים במדעי המחשב - 25.4.2018

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בארכיטקטורה - 26.3.2018

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית - 16.3.2018- יתקיים בתל אביב

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בהנדסה כימית - 25.1.2018

 

יום מחקר למשתלמים ע"ש ג'ייקובס. בניין צ'רצ'יל - 10.1.2018 בין השעות 12:30-14:30

 

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 849 מקבלי תואר מגיסטר במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-5.6.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 243 מקבלי תואר דוקטור (PhD) במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-29.5.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

 

 


מתעניינים בלימודים »     יחידות אקדמיות, תכניות לימודים, סילבוסים ומנחים »

  סילבוס מקצועות   תזות

התכנית הרב תחומית לתארים גבוהים בננו-מדעים וננו-טכנולוגיה

ע"ש נורמן סיידן

 

התכנית הרב תחומית פועלת במסגרת ועדה בין יחידתית בהשתתפות היחידות הבאות: הנדסת מכונות, הנדסת חשמל, הנדסה כימית, הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, פיסיקה, כימיה, ביולוגיה, רפואה, מדע והנדסה של חומרים, הנדסה ביו-רפואית, חינוך למדע וטכנולוגיה.

המדע הנוגע למערכות ננו-מטריות והטכנולוגיה הנגזרת ממנו משלבים ידע מתחומים שונים שבמסגרת האוניברסיטאית נלמדים ונחקרים בפקולטות שונות. בשנים האחרונות חלה תנופה מדעית ובעקבותיה פיתוח טכנולוגי המתבטא ביישום ננו-טכנולוגיה בתחומים רבים. קיים שימוש בננו-חלקיקים ברפואה, בדיאגנוסטיקה ובטיפול. יש ציפיות רבות לעתיד עם התקדמות הידע על קשרי הגומלין בין מערכות ביולוגיות וסינתטיות ברמה ננו-מטרית בגוף האדם. טכנולוגיות מתקדמות מיישמות ננו-טכנולוגיה בתחומים שונים מהתקנים אופטו-אלקטרוניים עד לטיפול במים.

הטכניון רואה בפיתוח המחקר וההוראה בננו-טכנולוגיה וננו-מדעים עדיפות גבוהה ומשקיע משאבים ניכרים בקידום נושא זה. הוקם מרכז לננו-טכנולוגיה ע"ש
Russell Berrie ונערכים שיתופי פעולה משמעותיים בין חוקרים מדיסציפלינות שונות בחקר ההיבטים המדעיים של התארגנות ופונקציונאליות במערכות טבעיות וסינתטיות בממדים ננו-מטריים, וביישום עקרונות אלו בפיתוח טכנולוגי. מצאנו לנכון ליצור גרעין מרוכז של מקצועות לימוד ומחקר לתזת מגיסטר, אשר יאפשר לאחד את הידע בתחומים השונים המרכיבים נושא זה, מדעי הטבע, וההנדסה.


לימודים לתואר "מגיסטר למדעים בננו-מדעים וננו-טכנולוגיה" 

תנאי הקבלה 

התוכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים בעלי תואר ראשון
בעלי רקע מאחד התחומים הבאים: הנדסת חומרים, הנדסת חשמל, הנדסה כימית, הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, הנדסה ביו-רפואית, הנדסת מכונות, כימיה, פיסיקה, ביולוגיה ורפואה. יעד התוכנית היא לעודד מולטי דיסציפלינריות באמצעות מתן אפשרות למועמדים להשתלב בתחומים שונים מהתואר הקודם.

הועדה הבין יחידתית תמליץ לבית הספר לתארים מתקדמים על קבלה למסלול על סמך, בין היתר, לפי סף ציונים גבוה בלימודים קודמים, המלצות וראיונות עם נציגי הוועדה הבין יחידתית.
על מועמד שלמד תואר קודם באוניברסיטה בחו"ל לגשת לבחינת ה-
GRE ולציין את הציון בטופס המועמדות.

בקשת מועמדות ללימודים מוגשת באמצעות טפסים מקוונים הנמצאים בקישור להלן, לביה"ס לתארים מתקדמים.

http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Enrollment/Enrollment_kit.asp


בנוסף, יש להעביר למדור רישום וקבלה את המסמכים הבאים:

  • 2 המלצות לפחות (טופס המלצה מובנה ומכתב המלצה מכל אחד משני הממליצים)
  • קורות חיים
  • מכתב אישי המסביר "מדוע הינך מעוניין להתקבל לתוכנית"
  • דירוג המועמד בתואר הקודם.


דרישות הלימוד 

בוגרי תואר ראשון ארבע שנתי מחויבים ב-25  נקודות לתארים מתקדמים שהרכבן:

6 קורסי ליבה (ראה טבלה מצורפת).

2 קורסי תת ליבה

2 קורסי בחירה חופשית

במקרה שסטודנט מציג רקע קודם בחלק מן המקצועות הנדרשים תיבדק האפשרות לפטור אותו מקורסי החובה הרלוונטיים באישור מרכז לימודים מתקדמים והמנחה.

בכל מקרה לא ילמד הסטודנט פחות מ-17 נקודות לתארים מתקדמים כתנאי לקבלת התואר השני.


בוגרי תואר ראשון תלת שנתי מחויבים ב- 30 נקודות אשר יכללו בתוכן:

6 קורסי ליבה (ראה טבלה מצורפת).
2 קורסי תת ליבה
2 קורסי בחירה חופשית

במקרה שסטודנט מציג רקע קודם בחלק מן המקצועות הנדרשים תיבדק האפשרות לפטור אותו מקורסי החובה הרלוונטיים באישור מרכז לימודים מתקדמים והמנחה.

בכל מקרה לא יילמד הסטודנט פחות מ-30 נקודות, מתוכן לפחות 20 נקודות לתארים מתקדמים כתנאי לקבלת התואר השני. 
בנוסף למקצועות כל תלמיד יבצע מחקר בהיקף של 20 נקודות.  
הדרישות לשפות הן בהתאם לתקנות בי"ס ללמודי תארים מתקדמים.


פירוט המקצועות בתכנית

המחקר 

תוכנית הלימודים תאפשר השתלמות לתואר גבוה בהנחיית כל חבר/ת סגל מהפקולטות המשתתפות בתוכנית גם אם הסטודנט בעל תואר בוגר בפקולטה אחרת. הוועדה הבין יחידתית האחראית לתוכנית תעודד תוכניות מחקר בין תחומיות והנחייה משותפת של אנשי סגל מפקולטות שונות.

עבודת מחקר תבוצע בהיקף של 20 נק'.
נושא המחקר יאושר ע"י וועדת התוכנית בהתאם לתקנון ביה"ס לתארים מתקדמים.

 
לימודים לתואר דוקטור 

תנאי הקבלה 


יעד התוכנית היא לעודד מולטי דיסציפלינריות באמצעות מתן אפשרות למועמדים לשלב תחומים שונים מהתואר הקודם.
למסלול זה יוכל להגיש מועמדות בעל תואר מגיסטר למדעים של הטכניון (או תואר שקול של מוסד אקדמי מוכר אחר) עם רקע מתאים וממוצע ציונים גבוה הן במקצועות והן בחיבור הגמר (תזה).  על מועמד שלמד אוניברסיטה בחו"ל לגשת לבחינת ה-
GRE ולציין את הציון בטופס המועמדות. מומלץ לפנות ליועצת לסטודנטים בינלאומיים, באמצעות כתובת הדוא"ל: IntGrad@technion.ac.il

מועמד שסיים את התואר הראשון בממוצע של בדרך כלל 90 לפחות יוכל להגיש מועמדות למסלול המיוחד (תקנה 32.05).

סטודנט לתואר מגיסטר למדעים בעל הישגים מעולים (בדרך כלל 90 לפחות) והצטיינות במחקר יוכל לעבור למסלול הישיר לקראת התואר דוקטור (תקנות 24.07, 32.06).

בקשת מועמדות ללימודים מוגשת באמצעות טפסים מקוונים הנמצאים בקישור להלן, לביה"ס לתארים מתקדמים.

http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Enrollment/Enrollment_kit.asp


בנוסף, יש להעביר למדור רישום וקבלה את המסמכים הבאים:

  • 2 המלצות לפחות, אחת מהמנחה לתזה בתואר השני (טופס המלצה מובנה ומכתב המלצה מכל אחד משני הממליצים)
  • קורות חיים
  • מכתב אישי המסביר "מדוע הינך מעוניין להתקבל לתוכנית"
  • תקציר בן עמוד אחד של נושא המחקר המיועד לדוקטורט.

המועמד יעבור ראיונות קבלה עם נציגי הוועדה הבין יחידתית.
המועמד יתבקש למצוא מנחה למחקר, כתנאי לקבלה ללימודים.
תכנית ההשתלמות נקבעת לאור הרקע של המועמד.

דרישות הלימוד 

10 נקודות מתקדמים לפחות, שהם שני מקצועות ליבה ושני מקצועות בחירה חופשית.  במידה שהמועמד אינו בעל רקע בננו, עליו לקחת את שני מקצועות הליבה "מעבדה בננומדעים וננוטכנולוגיה" ו-"סמינר ביישומי ננומדעים וננוטכנולוגיה".


מידע נוסף

מזכירות תארים מתקדמים בתכנית לננו-מדעים וננו-טכנולוגיה טל. 04-8295047
nanoprog@tx.technion.ac.il

אתר המכון לננוטכנולוגיה ע"ש ראסל ברי