הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות

לומדים »   מחקר »

הנחיות להגשת התיאור התמציתי לתואר דוקטור

התיאור התמציתי של הצעת המחקר ישמש כבסיס לבחינת המועמדות ויוגש לוועדה באמצעות המנחה, תוך 11 חודשים מתחילת ההשתלמות, בהתאם להנחיות הבאות:
 
 •שם הנושא יופיע בעברית ובאנגלית.
 •היקף ההצעה: כ-25 עמודים
 •תוכן ההצעה:
   -  סקירה של רקע המחקר (לרבות סקר ספרותי)
   -  מטרות המחקר
(הנחיות פקולטיות-ספציפיות נמצאות במזכירות היחידה)
 •התיאור התמציתי יוגש לבית הספר חתום על ידי המנחה ומרכז הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים בצירוף "טופס לאישור נושא מחקר לקראת התואר דוקטור"  לאחר:
   -  עמידה בבחינה באתיקה של המחקר
   -  הכנסת מילות המפתח של המחקר
   -  מינוי ועדת בוחנים לבחינת המועמדות.

הסטודנטים  יוכלו לבחור להגיש את התיאור התמציתי לקראת בחינת המועמדות כקובץ pdf  אשר יישלח לכתובת הדוא"ל של סמואלס סיגל.

יש לדאוג להחתים את המנחה ומרכז הועדה על דף השער.

 

 •בחינת המועמדות תתקיים תוך חודש לאחר הגשת התיאור התמציתי.