הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות

יום פתוח לתארים מתקדמים במדעי המחשב - 25.4.2018

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בארכיטקטורה - 26.3.2018

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית - 16.3.2018- יתקיים בתל אביב

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בהנדסה כימית - 25.1.2018

 

יום מחקר למשתלמים ע"ש ג'ייקובס. בניין צ'רצ'יל - 10.1.2018 בין השעות 12:30-14:30

 

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 849 מקבלי תואר מגיסטר במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-5.6.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 243 מקבלי תואר דוקטור (PhD) במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-29.5.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

 

 


לומדים »

תואר מגיסטר

מהלך הלימודים לתואר מגיסטר

הדרישות לקבלת התואר מגיסטר
נתיבי הלימוד לתואר מגיסטר משך ההשתלמות תקני בסמסטרים* לימוד מקצועות ** אנגלית מורחבת – תוך סמסטר 1 ביצוע מחקר/פרויקט מתן הרצאה סמינריונית הגשת חיבור בחינת גמר
מחקר 8   V בהיקף של 20 נק' V V V
פרויקט 8   V בהיקף של 20 נק' V V V
עבודת גמר 8  V בהיקף של 12 נק' V V V
ללא תזה 8 לפחות 40 V _ _ _ _

*   משך ההשתלמות יופחת או יוגדל בהתאם להשלמות/זיכויים/הפחתות שיקבעו בקבלה ללימודים.
 ** מותנה בתכנית הלימודים של היחידה האקדמית המפורטת בטבלה: מסלולי הלימוד והדרישות הלימודיות לתואר מגיסטר


לימוד מקצועות

מעבר למעמד "סטודנט מן המניין"

אנגלית מורחבת

נתיבי לימוד עם תיזה
 • המחקר
תכלית המחקר למגיסטר היא אימון הסטודנט בשיטות מחקר, כולל סקר ביקורתי, ביצוע מחקר בהיקף מצומצם והגשת חיבור. המחקר יהיה עיוני או ניסויי, בסיסי או שימושי, תוך הדגשת הגישה המדעית האנליטית. מספר הנקודות הנועד למחקר הוא 20.
 •הפרויקט
תכלית הפרויקט היא אימון הסטודנט בשיטות תכן הנדסי, כולל סקר ביקורתי, ביצוע פרויקט והגשת חיבור, תוך הדגשת הגישה ההנדסית השימושית. הפרויקט יהיה פרויקט הנדסי מקיף המוקדש לתכן הנדסי, לניתוח עיוני או הנדסי ביקורתי, לניסוי מעבדה או שדה, סקר ביקורתי של שיטות או ידע קיימים אשר יש בו משום קידום ההבנה, עדכון הידיעות וכדומה. מספר הנקודות הנועד לפרויקט הוא 20.
 •עבודת הגמר
תכלית עבודת הגמר היא גיבוש הידע שרכש הסטודנט על ידי יישום ידע עיוני לפתרון בעיה מעשית, ניתוח מפורט של בעיה מחקרית ודרכי פתרונה, כולל סקר ביקורתי, או על ידי פתרון בעיה מחקרית מוגבלת, כגון: ביצוע ודיווח מפורט על ניסוי מורכב במסגרת מחקר קבוצתי. עבודת הגמר תהיה עיונית, חישובית או ניסויית. מספר הנקודות הנועד לעבודת גמר הוא 12.
 • תפקידי המנחה
 •הנחיות לחיפוש מנחה
 •תחומי מחקר וחוקרים בלימודים מתקדמים
 • מועד לקבלת אישור לנושא מחקר
(פרט למשתלמים מלגאים)
המועד יקבע בהתאם לדרישת היחידה האקדמית. בהיעדר דרישה מהיחידה האקדמית, עד למחצית משך ההשתלמות.

מועד לקבלת אישור לנושא מחקר עבור משתלמים מלגאים

 • התנאים להגשת נושא המחקר/פרויקט/עבודת הגמר
 •אתיקה של המחקר
סטודנט לתואר מגיסטר בנתיב מחקרי חייב לעבור את הבחינה במקצוע "אתיקה של המחקר" לפני הגשת נושא המחקר. סטודנט שלא יעבור את הבחינה לא יורשה להגיש נושא מחקר.
 •מילות המפתח של המחקר
 •הצעת נושא מחקר
ציון התקדמות במחקר
שינוי שם נושא המחקר
הצעת נושא מחקר חדש

שינוי נתיב לימודים

 •מנתיב מחקר לנתיב עבודת גמר
כאשר התקדמות המחקר אינה עומדת בקריטריונים מסיבות התלויות בסטודנט או מסיבות אובייקטיביות, ניתן לבקש לשנות את היקף המחקר על ידי מעבר לנתיב עבודת גמר.
בקשה מנומקת תוגש לבית הספר, מאושרת על ידי המנחה והוועדה. עם אישור המעבר לנתיב עבודת גמר על הסטודנט יהיה לצבור 8.0 נקודות לימוד נוספות.
 •מנתיב עבודת גמר לנתיב מחקר
 • מנתיב מחקרי לנתיב ללא תזה


מעבר למסלול ישיר לדוקטורט


מעבר למסלול ישיר לדוקטורטנתיב ללא תזה


בנתיב זה מילוי הדרישות מתקיים על ידי לימוד מקצועות בלבד, ובתנאי שתכנית הלימודים תכלול מקצועות פרויקט ו/או סמינריון. במסלול ללא תזה כלל טכניוני: על ידי לימוד מקצועות.

בעלי תואר ראשון 4 שנתי יידרשו להשלים לפחות 40 נקודות לימוד במקצועות מתקדמים. מעבר לכך רשאית כל ועדה לקבוע השלמה של מקצועות ליבה.

בעלי תואר ראשון 3 שנתי יידרשו בנוסף לצבירת 40 נקודות במקצועות מתקדמים, מקצועות השלמה בהיקף של 20 נקודות לפחות.

פרוט נקודות הדרישה מופיע בטבלה:  מסלולי הלימוד והדרישות הלימודיות לתואר מגיסטר.  

ההרשמה למקצועות היא סמסטריאלית, בתיאום ובאישור המנחה שמונה לסטודנט בעת קבלתו ללימודים. חובה להירשם למקצועות ההשלמה בתחילת ההשתלמות, כפי שנקבעו במכתב הקבלה.

הליכי גמר התואר במסלול ללא תזה