הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות

יום פתוח לתארים מתקדמים במדעי המחשב - 25.4.2018

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בארכיטקטורה - 26.3.2018

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית - 16.3.2018- יתקיים בתל אביב

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בהנדסה כימית - 25.1.2018

 

יום מחקר למשתלמים ע"ש ג'ייקובס. בניין צ'רצ'יל - 10.1.2018 בין השעות 12:30-14:30

 

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 849 מקבלי תואר מגיסטר במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-5.6.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 243 מקבלי תואר דוקטור (PhD) במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-29.5.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

 

 


לומדים »

תואר דוקטור

תרשים מהלך לימודים לתואר דוקטור

מועמדים חיצוניים (לא מלגאים) המעוניינים להתקבל לתואר דוקטור נדרשים להגיש תכנית המאושרת ע"י הועדה לתארים מתקדמים בפקולטה לה הם משויכים, בתוכנית יצוין כי המועמד יקדיש לפחות שלושה ימים בשבוע למחקרו (בטכניון או מחוצה לו). כל האמור לעיל בכפוף לאישור הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים ובכפוף לאישור ממקום ההעסקה של המועמד.מסלולי הלימוד והדרישות הלימודיות לתואר דוקטור

מסלולי הלימוד לתואר דוקטור לימוד מקצועות משך השתלמות תקני בסמסטרים כתיבה מדעית באנגלית מועד הגשת הצעת מחקר (התיאור התמציתי) בחינת המועמדות הרצאה סמינריונית/הגשת החיבור/בחינת גמר
המסלול הרגיל 5-12 נקודות מתקדמים 12 תוך 3 סמסטרים מתחילת ההשתלמות תוך 11 חודשים מתחילת ההשתלמות תוך חודש לאחר הגשת התיאור התמציתי V
המסלול הישיר תוספת של 5 נק' מתקדמים לפחות לדרישות התואר השני תוספת של 8 סמסטרים תוך 3 סמסטרים לאחר הסבת התואר לדוקטור תוך 5 חודשים לאחר אישור המועמדות למסלול תוך חודש לאחר הגשת התיאור התמציתי V
המסלול המיוחד 25 נק' מתקדמים לבוגרי תואר 4 שנתי, כאשר לפחות 15 מהן תושלמנה לפני בחינת המועמדות.

 36 נקודות מתקדמים לבוגרי תואר 3 שנתי כאשר לפחות 18 מהן תושלמנה לפני בחינת המועמדות.
12 תוך 3 סמסטרים מתחילת ההשתלמות תוך 18 חודשים מתחילת ההשתלמות תוך חודש לאחר הגשת התיאור התמציתי V
דוקטורט דו-מוסדי

לימוד מקצועות

כתיבה מדעית באנגלית

אתיקה של המחקר

Advice - a Call for Passion

המחקר

המחקר יהיה מקורי, עיוני או ניסויי, בסיסי או שימושי, תוך הדגשת הגישה המדעית והאנליטית, בהנחיה מצומצמת בהרבה מאשר במחקר למגיסטר. על המועמד להוכיח את כשירותו למחקר, ואת יכולתו לבצע מחקר מקורי בעל ערך. כמו כן עליו להוכיח שהוא ניחן בסגולות היוזמה, הדמיון, ההתעמקות, כושר השיפוט וההתמדה הנדרשים מחוקר עצמאי. המחקר יחשב לבעל ערך אם הוא ברמה המאפשרת את פרסומו בכתב עת מדעי בעל מוניטין בינלאומי ואם הוא מקדם במידה ניכרת את הידע וההבנה בתחום במחקר.

המנחה
כמנחה אחראי רשאי להתמנות חבר סגל הטכניון מדרגת פרופסור משנה ומעלה.
תפקידי המנחה

בחינת מועמדות

הנחיות להגשת הצעת מחקר (תיאור תמציתי)

הבחינה
מטרת הבחינה, אשר תתקיים כחודש אחרי הגשת התיאור התמציתי, היא לבחון את גישת המועמד לבעיה ואת שליטתו ברקע המחקר ובספרות, ולעמוד כל כושר המועמד והתאמתו למחקר לקראת התואר דוקטור. סדרי הבחינה יקבעו על ידי הוועדה.

דו"ח הבחינה יועבר לדיקן בית הספר ובו המלצה מפורשת של אחת האפשרויות הבאות:
א. עמידה בבחינה
ב. כישלון בבחינה
ג. המלצה לעבור למסלול מגיסטר עם או בלי תזה (במסלול הישיר והמיוחד בלבד).

 הדיקן רשאי לחייב את המועמד בהשלמות, בלימוד מקצועות ובמילוי דרישות בתחומים הגובלים במחקרו, ולקבוע מועד למילוין, בהסתמך על המלצת ועדת הבוחנים.


כישלון בבחינה
סטודנט אשר נכשל בבחינת המועמדות, יורשה לגשת אליה כעבור סמסטר עד שני סמסטרים, כפי שייקבע. במקרה זה יגיש הסטודנט למנחה תיאור תמציתי חדש, כחודש לפני מועד הבחינה.

למרות האמור לעיל, רשאי הדיקן, על סמך המלצת ועדת הבוחנים והוועדה היחידתית, להפסיק את השתלמותו של הסטודנט אחרי כישלון ראשון.


ההרצאה הסמינריונית/הגשת החיבור/הבחינה