הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות

יום פתוח לתארים מתקדמים במדעי המחשב - 25.4.2018

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בארכיטקטורה - 26.3.2018

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית - 16.3.2018- יתקיים בתל אביב

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בהנדסה כימית - 25.1.2018

 

יום מחקר למשתלמים ע"ש ג'ייקובס. בניין צ'רצ'יל - 10.1.2018 בין השעות 12:30-14:30

 

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 849 מקבלי תואר מגיסטר במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-5.6.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 243 מקבלי תואר דוקטור (PhD) במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-29.5.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

 

 


לומדים »

מעבר למסלול ישיר לדוקטורט

הדיקן רשאי להעביר סטודנט לתואר מגיסטר בנתיב מחקרי, למעמד של סטודנט לתואר דוקטור במסלול ישיר, אם הוכיח תוך כדי מחקר כישרון והישגים המצדיקים העברה כזאת.

התנאים להגשת בקשה למעבר למסלול ישיר לדוקטורט
 • השלמת סמסטר אחד לפחות לאחר אישור נושא המחקר
 • השלמת מחצית ממכסת נקודות הלימוד בממוצע של 90 ומעלה.
 • בוגר מצטיין במסלול ארבע שנתי שממוצע ציוניו 85 ומעלה, ובוגר מסלול תלת שנתי בהצטיינות יתרה - רשאי לבקש לעבור למסלול ישיר סמסטר אחד לאחר אישור נושא המחקר אך לאחר השלמת לפחות שליש מהנקודות הנדרשות בלבד (אך לא פחות מ- 8.0 נקודות).

על הבקשה לכלול

 1. סיכום תמציתי (לא יותר מ- 5 עמודים) של עבודת המגיסטר עד אותו מועד ותוכנית המחקר לתואר דוקטור. הסיכום יכלול:
 • מבוא
 • מטרות המחקר
 • היפותזת המחקר
 • תכנית עבודה
 • תוצאות ראשוניות (אם יש).
 2. חוות דעת של המנחה, המנחה השותף והיועץ (אם יש).
 3. חוות דעת נוספת של חבר סגל - על רמת המחקר ועל התאמתו להרחבה לדוקטורט.
 4. מכתב המלצה של הוועדה על התאמת המועמד, נושא המחקר והיקפו, לקבלת התואר דוקטור.

לאחר אישור המועמדות על ידי דיקן בית הספר

 • יוסב מעמדו של הסטודנט למעמד של סטודנט לתואר דוקטור.
 • סטודנט העובר למסלול ישיר לדוקטורט יקבל תואר "מגיסטר" (לא "מגיסטר למדעים"), לאחר שעמד בבחינת המועמדות והשלים את נקודות הדרישה לתואר מגיסטר. מי שיפסיק את השתלמותו לאחר קבלת התואר "מגיסטר" לא יוכל לקבל תואר "מגיסטר במדעים".
 • אם נכשל הסטודנט בבחינת המועמדות, יוחזר למעמדו הקודם לתואר מגיסטר.
 • לאחר אישור הבקשה על ידי דיקן ביה"ס, על המועמד להגיש לבית הספר את התיאור התמציתי תוך 5 חודשים ולהבחן בבחינת המועמדות חודש לאחר ההגשה.