הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות

יום פתוח לתארים מתקדמים בארכיטקטורה - 26.3.2018

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית - 16.3.2018- יתקיים בתל אביב

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בהנדסה כימית - 25.1.2018

 

יום מחקר למשתלמים ע"ש ג'ייקובס. בניין צ'רצ'יל - 10.1.2018 בין השעות 12:30-14:30

 

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 849 מקבלי תואר מגיסטר במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-5.6.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 243 מקבלי תואר דוקטור (PhD) במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-29.5.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

 

 


לומדים »

שינויים במהלך הלימודים


עדכון פרטים אישיים

שינוי שם מותנה בהעברת צילום של תעודת זהות מעודכנת דרך דוא"ל  מדור לומדים או דרך פקס שמספרו: 04-8295635.
שינוי כתובת ומספר טלפון.


ביטול קבלה ללימודים

מידע על ביטול קבלה ללימודים


דחייה בהתחלת ההשתלמות

מידע על דחיה בהתחלת לימודים


חופשת לימודים

 • חופשה אקדמית הנה לסמסטר מלא.
  יש להגיש בקשה מנומקת לחופשה, מאושרת על ידי המנחה ומרכז הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים, תוך 14 יום מתחילת הסמסטר. סטודנט אשר בקשתו תגיע לאחר מועד זה יחויב בתשלום שכר לימוד כמפורט בלוח מועדים חשובים.
 • רשאי לקבל חופשה
  סטודנט במצב אקדמי תקין (ממוצע ציונים לפחות 75, עמידה בדרישה לאנגלית מורחבת/אנגלית מדעית) רשאי לקבל במהלך התואר עד שני סמסטרים של חופשה.
 • אינו רשאי לקבל חופשה
  • כל סטודנט אשר משך השתלמותו המקורי הסתיים ונמצא בהארכת השתלמות.
  • דוקטורנט לפני בחינת המועמדות.
  •  מסטרנט-מלגאי לפני הגשת נושא המחקר
  • כל מלגאי שקבל את מלוא מכסת המלגות בתואר ולא הגיש את החיבור לבית הספר.

הפסקת לימודים

סטודנט המבקש להפסיק את השתלמותו יעביר הודעתו בכתב לבית הספר לתארים מתקדמים בדואר רשום או בפקס שמספרו: 04-8295635, ויוודא שהפקס התקבל בטלפון: 04-8292737.
את ההודעה יש להעביר תוך 14 יום מתחילת הסמסטר.
סטודנט שהודעתו תגיע לאחר מועד זה יחויב בשכר לימוד כמפורט בלוח מועדים חשובים.


מעבר ממעמד משלים למעמד "מן המניין"

סטודנט משלים הוא סטודנט שהתקבל על-תנאי, משום שאינו ממלא את כל התנאים לקבלתו ללימודים. לאחר שעמד בתנאים שהוטלו עליו, יועבר למעמד סטודנט מן-המניין בהמלצת הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים.
אם הסטודנט לא עמד בתנאים בזמן הקצוב, תופסק השתלמותו אלא אם החליט הדיקן לתת לו ארכה, על סמך המלצה מנומקת של הוועדה.


שינוי מסלול לימודים/ מעבר פקולטה

שינוי מסלול לימודים/ מעבר פקולטה


שינוי נתיב לימודים


שינוי נושא מחקר


סטודנט המבקש לשנות את נושא המחקר שלו יגיש הצעת נושא מחקר חדשה באמצעות טופס הצעת נושא מחקר לקראת התואר מגיסטר. אם המחקר החדש ייערך בהנחיית מנחה אחר יש לצרף מכתב מהמנחה הקודם על ויתור ההנחיה.


שינוי שם נושא המחקר

אם תוך כדי התקדמות המחקר נוצר צורך לשנות את שם נושא המחקר בלבד, יש להגיש את הבקשה באמצעות טופס בקשה לשינוי שם נושא המחקר.


הארכת משך השתלמות

טופס בקשה להארכת משך השתלמות בנתיב מחקרי

בנתיב ללא תזה, בקשה להארכת משך ההשתלמות, תוגש במכתב, חתום ע"י המנחה ומרכז הוועדה היחידתית.


מעבר למסלול ישיר לדוקטורט

פרטים על מעבר למסלול ישיר לדוקטורט