הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות

יום פתוח לתארים מתקדמים במדעי המחשב - 25.4.2018

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בארכיטקטורה - 26.3.2018

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית - 16.3.2018- יתקיים בתל אביב

 

יום פתוח לתארים מתקדמים בהנדסה כימית - 25.1.2018

 

יום מחקר למשתלמים ע"ש ג'ייקובס. בניין צ'רצ'יל - 10.1.2018 בין השעות 12:30-14:30

 

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 849 מקבלי תואר מגיסטר במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-5.6.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

בית הספר לתארים מתקדמים מברך את 243 מקבלי תואר דוקטור (PhD) במחזור 2017. טקס הענקת התעודות יתקיים ב-29.5.2017 - באמפי ע"ש קלנר בשעה 18:30. הכניסה לבעלי הזמנות.

 

 

 מידע למנחה

מנחה אחראי הוא זה אשר מלווה ומדריך את הסטודנט במהלך השתלמותו, ומהווה את החוליה המקשרת בינו לבין הוועדה היחידתית ובית הספר, במכלול הנושאים הקשורים להשתלמות. בהנחייתו הישירה מבצע הסטודנט את המחקר ועליו מוטלת האחריות לדאוג לביצוע המחקר ולאספקת האמצעים לביצועו. 
כל מידע שהמנחה מעביר לסטודנט יעלה בקנה אחד עם תקנות ביה"ס ונהליו. 
בכל מקרה של סתירה במידע, יהיו בתוקף תקנות ביה"ס ונהליו, כפי שהם מפורסמים באתר זה.

על המנחה להתייחס לכל בקשת סטודנט ולהעביר את המלצתו לוועדה היחידתית לאחר שבדק את מצבו האקדמי בגיליון הציונים.

המנחה האחראי מפקח על מכלול לימודיו של הסטודנט כמפורט להלן: