הטכניון מכון טכנולוגי לישראלהטכניון מכון טכנולוגי לישראל - בית הספר ללימודי מוסמכים
   דף הבית   |   דבר הדיקן   |   הרשמה   |   טפסים   |   תיזות ומחקרים   |   מועדים חשובים   |   תכניות הלימודים   |   מידע אישי   |   מידע כללי 
  מתעניינים בלימודים
  חדשים
  לומדים
  מלגות, מעונות
  השתלמויות,לימודים וכנסים בחו"ל
  מסיימים
  International Students
  בוגרים
  בתר דוקטורנטים [פוסט-דוקטורנטים]
  מידע למנחה

הודעות


מידע למנחה

מנחה אחראי הוא זה אשר מלווה ומדריך את הסטודנט במהלך השתלמותו, ומהווה את החוליה המקשרת בינו לבין הוועדה היחידתית ובית הספר, במכלול הנושאים הקשורים להשתלמות. בהנחייתו הישירה מבצע הסטודנט את המחקר ועליו מוטלת האחריות לדאוג לביצוע המחקר ולאספקת האמצעים לביצועו. 
כל מידע שהמנחה מעביר לסטודנט יעלה בקנה אחד עם תקנות ביה"ס ונהליו. 
בכל מקרה של סתירה במידע, יהיו בתוקף תקנות ביה"ס ונהליו, כפי שהם מפורסמים באתר זה.

על המנחה להתייחס לכל בקשת סטודנט ולהעביר את המלצתו לוועדה היחידתית לאחר שבדק את מצבו האקדמי בגיליון הציונים.

המנחה האחראי מפקח על מכלול לימודיו של הסטודנט כמפורט להלן: